Algemene voorwaarden Prettig Wonen

Gelding
 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Prettig Wonen.
 
Diensten
 
2. Prettig Wonen treedt op als bemiddelaar/contactpersoon tussen u, opdrachtgever, en de dienstverlener. De dienstverlener zal rechtstreeks gaan werken voor de opdrachtgever. Prettig Wonen heeft daarbij slechts een bemiddelende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen of nalaten van een dienstverlener.
 
Kassiersfunctie
 
3. De betaling aan de dienstverlener via Prettig Wonen door middel van de Kassiersfunctie geldt als een betaling aan de dienstverlener. De door middel van de Kassiersfunctie ontvangen betalingen zullen door Prettig Wonen slechts voor de dienstverlener worden gehouden.
 
Betaling

4. Prettig Wonen stelt jaarlijks, telkens per 1 januari van het jaar, voor zover van toepassing de tarieven vast. U ontvangt een factuur per e-mail, (tenzij anders vermeld), van Prettig Wonen voor de afgenomen diensten. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Indien betaling uitblijft, is Prettig Wonen genoodzaakt extra incassokosten, administratiekosten en rente in rekening te brengen.
 
Herroeping
 
5. Zodra u zich inschrijft, geeft u het verzoek tot directe levering van de dienst binnen de 14 dagen bedenktermijn (het koppelen van een dienstverlener) en doet u afstand van uw recht tot ontbinding zodra de dienst is geleverd. Mocht u na het koppelen van een dienstverlener toch afzien van de diensten rekenen wij eenmalig €29,95 administratiekosten.
 
Garantie

6. Mocht een gekoppelde dienstverlener stoppen of niet naar tevredenheid werken, dan dient u dat te melden aan uw vaste contactpersoon. De contactpersoon zal met u in overleg gaan om een oplossing te vinden.
 
Aansprakelijkheid
 
7. Prettig Wonen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen of nalaten van een dienstverlener. Alleen voor de dienst huishoudelijke hulp geldt de volgende aanvulling:
 
Indien de huishoudelijke hulp tijdens het uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden schade veroorzaakt of zelf letselschade oploopt, dient de klant een beroep te doen op de eigen inboedel-/ opstal- of aansprakelijkheidsverzekering. Indien de eigen verzekering niet of niet voldoende dekt, kan er een beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering van Prettig Wonen. Hierbij geldt een eigen risico van € 250. De aansprakelijkheid van Prettig Wonen is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval uitgekeerd wordt door de verzekeraar.
 
Concurrentiebeding

8. Het is niet mogelijk om binnen één jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen u en de dienstverlener, die via Prettig Wonen tot stand is gekomen, de diensten in privé-sfeer aan te laten bieden door dezelfde dienstverlener. Deze manier van werken zal bestraft worden met een boete van € 100,- per werkdag.
 
Privacy
 
9. Prettig Wonen gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het uitvoeren van de diensten en is in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens.
 
Klachten
 
10. Klachten kunt u melden bij uw vaste contactpersoon. Prettig Wonen zal in dat geval een bemiddelende rol spelen tussen u en de dienstverlener. Indien Prettig Wonen twee klachten heeft ontvangen over een dienstverlener dan zal de dienstverlener uit het bestand worden verwijderd.
 
Laatste wijziging: 1-1-2016
×
Overgang naar UWassistent

Per 1 januari 2017 wordt Prettig Wonen onderdeel van UWassistent

UWassistent logo