Disclaimer / Privacy 

Aansprakelijkheid

De op deze website getoonde informatie is door Prettig Wonen met uiterste zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Prettig Wonen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.
Ook aanvaardt Prettig Wonen geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website prettigwonen.nl opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Prettig Wonen alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Prettig Wonen niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Privacy - Statement

Prettig Wonen hecht grote waarde aan de juiste verwerking van uw persoonsgegevens. Dit gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden ook enkel gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten. 
Prettig Wonen streeft naar een optimale beveiliging van prettigwonen.nl en de informatie die er op te vinden is. 
×
Overgang naar UWassistent

Per 1 januari 2017 wordt Prettig Wonen onderdeel van UWassistent

UWassistent logo